BLOG

 

Hızlı Başvuru

En Uygun Kredi İçin Gerekli Belgeler

En uygun kredi seçeneklerimiz şimdi çok daha hızlı. Üzerinde Vatandaşlık Numarası Bilgisi bulunan Nüfus Cüzdanı ile kolayca İstanbul finans Danışmanlık Firmamıza Başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma durumunuza göre istenebilecek ek dokümanlar aşağıdaki gibidir:

Ücretli Çalışan iseniz Gelir Yazısı veya Bordrosu: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda kesinti/haciz olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri

Emekli iseniz Emekli Evrakları: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı

En uygun kredi için 444 3 291!

Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi

Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Güncel Vergi Levhası

Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi

Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti

Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge