BLOG

 

Hızlı Başvuru

Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Başvuru için Gereken Belgeler

Kişisel

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport)

İkametgâh adresi

Maaş Bordrosu veya serbest meslek sahipleri için Vergi Levhası

Alınacak konuta ilişkin

Kat Mülkiyeti Tapusu ya da Kat İrtifakı Tapusu ve Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İnşaat Ruhsat Fotokopisi

Kişisel Bilgiler

Müşterinin Adı, Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Bireysel Vergi Numarası

Adres (Ev, iş ve cep)

Telefon (Ev, iş ve cep)

Kiracı veya Ev Sahibi olma durumu

Meslek ve Ünvanı

Öğrenim Askerlik ve Medeni durumu